Návšteva francúzskeho veľvyslanca p. Christophe Léonzi

Návšteva francúzskeho veľvyslanca p. Christophe Léonzi

Dňa 15. novembra 2017 navštívil našu školu  francúzsky veľvyslanec SR p. Christophe Léonzi. Pozdravil učiteľov francúzskeho jazyka a žiakov, ktorí sa ho učia.

Vyzdvihol dlhoročnú tradíciu vyučovania francúzštiny v škole a bohaté aktivity s tým súvisiace. Pri rozhovore so žiakmi zdôraznil význam francúzskeho jazyka nielen ako komunikačného jazyka európskych štruktúr, ale aj v oblasti ekonomickej, politickej a kultúrnej spolupráce.

Pripomenul, že pri zrode Československa, ktorého sté výročie si na budúci rok pripomenieme, stál francúzsky občan a generál francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik, náš rodák. Slovensko považuje za krajinu, ktorá pevne nesie pomyselnú vlajku Európskej Únie v jej východnej časti.