Prírodovedný päťboj 2017

Prírodovedný päťboj 2017

Dňa 8.11.2017 sa na Gymnáziu P. Horova uskutočnil 14. ročník súťaže Prírodovedný päťboj. Súťažili päťčlenné družstvá žiakov tretieho ročníka v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Úlohy do 14. ročníka Prírodovedného päťboja vybrali:
Mgr. Rudolf Holodňak, (fyzika), RNDr. Marcel Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), RNDr. Zuzana Tomková ( matematika), Ing. Mgr. Mikuličková (informatika).

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani RNDr. Renáta Gaľovej, zástupkyne pre prírodovedné predmety, koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková. Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov a prostredníctvom sponzorov.

Súťaž bola pomerne vyrovnaná. Študenti jednotlivých tried preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky pri riešení prírodovedných úloh a zároveň dokázali svoje závery obhájiť pred porotou.

Z jednotlivých tried tretieho ročníka sa zapojili títo žiaci:

Berešík                        3.C                  Ľoch Dominik             3.B      Verečšáková A.     3.A

Behunčíková               3.C                  Gužiňák Dávid            3.B      Harčárova Z.         3.A

Javorská                      3.C                  Novák Patrik               3.B      Naščák M.             3.A

Sušková                       3.C                  Štefánová Michaela     3.B      Horňak J.               3.A

Kaločayová                 3.C                  Saxa Dominik              3.B      Ivan J.                     3.A

Gabriela Berciková      3.F                   Kočšová Zita              3.D

David Regenda            3.F                   Hospodár Peter           3.D

Dominik Glaba            3.F                   Haňo Jozef                  3.D

Martin Sinčak             3.F                   Koszegyová Ulrika     3.D

Tomáš Naď                 3.F                   Vaľovský Filip           3.D

Ema Černakovičová    3.G                  Pempek Peter              3.E

Ľudmila Tkáčová        3.G                  Perunko Samuel          3.E

Jana Demeterová         3.G                  Záhorská Alôžbeta     3.E

Viktória Cseryová      3.G                  Ondo Eštok Martin    3.E

Andrea Boreková        3.G                  Bukovská Martina      3.E

 

Výsledné poradie družstiev:

  1. miesto – III.C
  2. miesto – III.A
  3. miesto – III.E
  4. miesto – III.D
  5. miesto – III.F
  6. miesto – III.B
  7. miesto – III.G

 

Texty a riešenia úloh:

Biológia          Chémia              Matematika               Fyzika                     Informatika