Matematický B-deň 2017

Matematický B-deň 2017

Vo štvrtok 14.12.2017 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže tímov Matematický B-Deň 2017. Siedmy ročník tejto súťaže bol uskutočnený na základe spolupráce Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS. Jeden z hlavných cieľov projektu PRIMAS je vytváranie prostredia podporujúceho bádateľsky orientovaný edukačný proces a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu tohto objavného, heuristického prístupu do vyučovania matematiky. Do tejto súťaže sa zapojilo 16 žiakov našej školy, ktorí súťažili v štyroch tímoch. Ich umiestnenie v celoslovenskom meradle sa dozvieme koncom januára.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka