Prednáška Cesta svetla

Prednáška Cesta svetla

V utorok 10. 4. 2018 sa uskutočnila  v učebni fyziky Populárna prednáška z fyziky CESTA SVETLA.

„Cesta svetla alebo putovanie vesmírom rýchlosťou svetla“

Zúčastnilo sa jej  takmer 50 záujemcov z radov žiakov, kolegovia z PK fyziky a z kolegov nefyzikov p. kolegyňa Mgr. Andreeva. Prednáška bola doplnená veľkoplošnou videoprojekciou počítačovej prezentácie. Prednášal RNDr. Zdeněk Komárek, samostatný odborný pracovník– astronóm a zastupujúci riaditeľ Hvezdárne v Michalovciach. Prednášku zorganizovala PK fyziky  pri príležitosti výročia 1. letu kozmonauta do vesmíru.   Organizačne zabezpečoval p. Mgr. Holodňák.