Geografická exkurzia

Geografická exkurzia

Dňa 25.4.2018 sa záujemcovia o geografiu zúčastnili na PU v Prešove workshopu, ktorý bol zameraný na implementáciu QGIS-u, tvorba digitálnych máp do výučby na stredných školách.Podujatie viedli pedagógovia z katedry geografie FHPV PU. V rámci spestrenia workshopu absolvovali súťaž“Hravá geografia“. Víťazné tímy boli ocenené peknými vecným cenami. Po skončení workshopu študenti absolvovali exkurziu do pútnickej obce Ľutina, kde si prezreli miniskanzen drevených kostolíkov. Pedagogický dozor : J. Sibal, L. Gonda.