Denný IT tábor 2018

Denný IT tábor 2018

V tomto roku budeme opäť organizovať na našom gymnáziu denný IT tábor pre vaše deti. Je určený deťom zákadných škôl od 3. do 9. ročníka.

Pripravili  sme si pre vaše deti nabitý program, počas ktorého sa budú učiť programovať v jazyku Python, v jazyku Scratch, budú programovať robotické autíčka a roboty NXT. Naučia sa programovať aplikácie na Android. Pre starších máme pripravené programovanie robotických dosiek Rasbery Pi.

Termín IT tábora je od pondelka 27. 8 do piatka 31. 8. 2017, od 8.00 do 16.00.  Okrem stredy 29.8., kedy je štátny sviatok.

Všetky deti sa pohrajú s pokusmi z fyziky, chémie, budú pozorovať zaujímavosti z rastlinnej a živočíšnej ríše. Pôjdu hľadať poklady (geokešky), budú natáčať video reportáže a IT správy ako skutoční profesionálni novinári a moderátori. Samozrejme, že nebude chýbať športovanie a hry, pri ktorých sa navzájom spoznajú s kamarátmi a vytvoria si priateľstvá na celý život.

Už sa na nich tešia naši animátori, obetaví študenti našej školy.

Prihlasovanie na tábor sa už začalo. Takže ak neviete, aký program pripraviť pre vaše deti na koniec augusta, tak si prečítajte viac informácii na našej stránke školy a pozrite si IT správy z predchádzajúceho roka a z roku 2014, ktoré nájdete na stránke>>>  IT Správy 2017   a IT správy 2014

Viac informácií o IT tábore nájdete na stránke >>>

Prihláška na IT tábor>>>

Poplatok za celý pobyt na tábore je: 40€, (9€ na deň plus 2 tričká). V poplatku je zahrnuté kompletné stravovanie počas tábora (desiata, obed, olovrant, pitný režim, táborové tričká, materiál na odborné a voľnočasové aktivity atď.) Prihlásenie a úhrada poplatku je do 3. 7. 2018 IBAN: SK14 0200 0000 0018 6402 0759 Do správy pre prijímateľa vložte: „IT tábor, meno a priezvisko dieťaťa“. Limit: 60 nádejných budúcich programátorov a vedcov

Na priebeh a prácu v našich krúžkoch prírodných vied, ktoré budeme realizovať v rámci projektu „Juniversity GPH – veda pre deti“,  nám prispelo mesto Michalovce.

Kontakt

RNDr. Mária Spišáková, e-mail: gph@gphmi.sk telefón: 056 – 64 230 97Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce

Už sa veľmi tešíme na stretnutie s vašimi deťmi.

 

RNDr. Mária Spišáková

Zodpovedná za IT tábor

Na priebeh a prácu v našich krúžkoch prírodných vied, ktoré budeme realizovať v rámci projektu „Juniversity GPH – veda pre deti“,  nám prispelo mesto Michalovce.