Matematický klokan 2018

Matematický klokan 2018

V roku 1991 sa dvaja francúzki učitelia inšpirovali austrálskymi kolegami zorganizovali pre svojich žiakov matematickú súťaž, ktorú na počesť Austrálie nazvali Matematický klokan. Dobré myšlienky sa rýchlo šírili, postupne sa pridávali ďalšie krajiny a v roku 2015 v nej súťažilo už 6 mil. žiakov na 4 kontinentoch. Súťaž zaujala celý svet, predovšetkým preto, lebo úlohy sú zaujímavé, rôznorodé a pochádzajú  z rôznych kútov sveta. Na ich riešenie treba skôr „sedliacky rozum“ ako vedomosti a poučky zo školy.

Na Slovensku za 20 rokov „klokanilo“ už 1 260 400 žiakov. Pre žiakov je veľmi lákavá predstava, že v jednej chvíli sa snažia rovnaké úlohy rozlúsknuť milióny ich rovesníkov po celom svete.

Deň D pripadol v tomto roku na pondelok 19. marca. Do súťaže sa v našej škole zapojilo 102 žiakov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Školským koordinátorom súťaže bola p. profesorka A. Süčová a dozor vykonávali vyučujúci matematiky. Na výsledky si žiaci museli počkať do 9. apríla.

Naša škola sa umiestnila v kategórii Kadet G12 na peknom 5. mieste (zo 154 škôl) a v kategórii Junior G12 na 9.mieste (zo 139 škôl). Najúspešnejšími riešiteľmi v kategórii Kadet G12 (1.ročnik a 2. ročník) boli žiaci T. Ondo (2.A) a M. Polák (2.C), ktorí získali plný počet bodov. Žiak T. Ondo bol školským šampiónom aj v minulom školskom roku a bol pozvaný do medzinárodného tábora v nemeckom Joachimsthale, ktorý sa konal počas letných prázdnin.

Najúspešnejší žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami.Všetci žiaci boli zaradení do žrebovania o 5 tabletov. Informácie o žrebovaní sú zverejnené na stránke http://www.matematickyklokan.sk.