Staň sa delegát OSN

Staň sa delegát OSN

STAŇ SA ZÁSTUPCOM MLADÝCH ĽUDÍ A ROKUJ V ICH MENE V OSN !

  • Asociácia krajských rád mládeže
  • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pozýva mladých ľudí stať sa

MLÁDEŽNÍCKYM DELEGÁTOM SR v OSN

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN na rok 2018, je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Vybranému delegátovi sa ponúka:

  • Príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN.
  • Účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v na jeseň 2018).
  • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších.
  • Potenciálna možnosť zapojenia sa do ďalších rokovaní.
  • Čiastočná finančná podpora pre pobyt v New Yorku.
  • Uhradenie cestovných nákladov a zaistenie ubytovania.

 

Podmienky pre zaradenie do výberu a podrobnejšie informácie >>>