Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 20.09.2018 sa bude konať plenárne a triedne rodičovské združenie o 16.15 hod. v príslušných triedach Gymnázia Pavla Horova Michalovce.

Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Je dôležité, aby ste mali spätnú väzbu o živote školy a hlavne o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa. Tešíme sa na Vás.

 

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy