Volejbalový turnaj 2018

Volejbalový turnaj 2018

Pri príležitosti 96. výročia založenia našej školy sa dňa 11.10.2018 uskutočnil medziročníkový turnaj vo volejbale. Žiaci mali možnosť predviesť svoje zručnosti a porovnať ich so spolužiakmi z iných ročníkov. V tuhom boji triumfovali žiačky 2.ročníka pred tretiačkami, prváčkami a štvrtáčkami. V kategórii chlapcov titul školského šampióna obhájili žiaci 3. ročníka pred štvrtákmi, prvákmi a druhákmi.
Športu zdar!