Konferencia IT akadémia

Konferencia IT akadémia

#ITAkademia
17.10 – 19.10.2019 prebieha v Tatranských Matliaroch konferencia pre učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu IT Akadémia. Konferencie sa zúčastňujú projektová manažérka školy RNDr. M. Spišáková, zástupkyňa riaditeľky školy RNDr. R. Gaľová a overovateľka metodík z matematiky RNDr. Alica Sučová. V rámci konferencie tu bude realizovaných viacero pracovných skupín zameraných na prezentáciu vytvorených metodík nielen na informatiku ale aj na prírodné vedy, matematiku a technické vedy.
Viac na https://www.facebook.com/itakademia.sk/