Besedy v rámci projektu This is 21

Besedy v rámci projektu This is 21

V rámci projektu This is 21 – priprav sa na 21. storočie, ktorý organizuje nadácia Pontis, sa na našej škole uskutočnili v piatok 8.11.2019 dve besedy s inšpiratívnymi absolventmi našej školy:

  • s pánom viceprezidentom T-systems Slovakia, pánom Jurajom Girmanom. Hovoril o svojej ceste k súčasnosti, o morálnych vlastnostiach, ktoré predurčia ľudí dosiahnúť úspech, hovoril o pokore, entuziazme, záujmoch a  o koníčkoch, hovoril, čo je podľa neho potrebné k tomu, aby bol človek vo svojom osobnom a profesionálnom živote úspešný a spokojný.
  • s pánom Richardom Panekom z firmy EY, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, transakčného poradenstva, podnikového poradenstva a riadenia rizík a právneho poradenstva.

Stretnutia s týmito našimi bývalými študentami, ktorí dosiahli vysoké postavenia v profesionálnom živote, boli pre našich študentov veľmi zaujímavé, ich cieľom im bolo ukázať, aby na sebe pracovali, rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti  a dosiahli svoje ciele. Aby dokázali naplniť potenciál, ktorý sa v nich skrýva.