DOD na našej škole

DOD na našej škole

10.12.2019 sme pozvali na našu školu všetkých záujemcov o štúdium v budúcom školskom roku 2020/2021 a zorganizovali sme pre nich Deň otvorených dverí. Deviatakov čakal zaujímavý program, ukázali sme im naše krásne, nové a pomôckami vybavené laboratóriá, ukázali sme im ako sa vyučuje matematika, informatika a programovanie, spoločenskovedné i prírodovedné matematika, oboznámili sme ich s ponukou mimoškolských aktivít, čo organizujeme, kde chodíme na turistiku, na exkurzie a podobne.

Počas DOD sme v laboratóriách fyziky, a chémie usporiadali aktivitu pod názvom Veda v meste, v rámci projektu IT akadémia. Žiaci si vyskúšali prácu s modernými učebnými pomôckami z dodaného Science Lab-u, ktorý naša škola získala z IT akadémie. Používali sme aj pomôcky zakúpené aj z projektu GPH – Scientia pro Vita. Všetky pokusy našich návštevníkov zaujali.

Zišlo sa ich neúrekom, okolo 300 žiakov. Venovali sa im naši študenti, ktorí ich sprevádzali po celej škole. Ďakujeme všetkým študentom, zapojeným do tejto akcie za ich seriózny a zodpovedný prístup a prínos. Boli ste všetci výborní, predviedli ste, čo je vo vás dobré a ušľachtilé. No a budúcim prvákom želáme veľa zdaru v ukončení školského roka a veľa úspechov na prijímacích skúškach. Veríme, že s mnohými sa stretneme v už septembri 🙂

 

Pozrte si fotogalériu.