Aktívni Dofáci

Aktívni Dofáci

Naši Dofáci sú aktívni aj počas koronakrízy a usilovne plnia svoje ciele v oblasti rozvoja talentu, športovej aktivity či dobrovoľníctva. Naďalej sa zdokonaľujú v angličtine, kórejčine, rozvíjajú svoje kuchárske umenie, zlepšujú si svoju kondíciu, alebo svoju úroveň v kung fu. Niektorí sa dokonca pustili aj do písania románu, alebo do tvorivého písania. Avšak počas mimoriadnej situácie sme museli pozmeniť naše ciele v oblasti dobrovoľníctva. Mimoriadna situácia nám neumožnila dosiahnuť stanovené ciele, napr. starostlivosť o školský dvor. Prispôsobili sme sa situácii a naše ciele sme nasmerovali na doučovanie a pomoc starším ľuďom. A koncom mája prišla ďalšia pozitívna informácia ohľadom dobrodružnej expedície, ktorá dostala zelenú a naši vedúci môžu začať plánovať výlet za dobrodružstvom.

https://www.dofe.sk/

Váš Dofe tím