Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole 

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole 

Súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole 

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav vyhlásili súťaž Európsky deň jazykov 2020 v našej škole.
Súťaž ukázala, že oslava Európskeho dňa jazykov aj tento rok prebehla prostredníctvom rôznych aktivít v základných i stredných školách na celom Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 39 základných škôl, resp. jednotlivých tried týchto škôl (spolu 48 projektov) a 10 stredných škôl. Jednotlivé školy prostredníctvom svojich projektov kreatívnym spôsobom vyzdvihli význam učenia sa jazykov, podporili u žiakov rozvoj jazykovej i kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.
V súlade so Štatútom súťaže hodnotiace komisie vybrali tri projekty s najvyšším počtom bodov v kategórii základné školy a tri projekty s najvyšším počtom bodov v kategórii stredné školy. Víťazné školy boli odmenené cenou vo forme poukážky na nákup cudzojazyčnej literatúry.

Víťazi v kategórii stredné školy:
1.    Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
2.    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
3.    Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

Do tejto súťaže sme sa zapojili  rôznymi aktivitami napr. výtvarná súťaž o najkrajší plagát, súťaž na EDJ tričko 2021, kvíz venovaný európskym jazykom, pre spevákov sme vyhlásili súťaž pre triedy i jednotlivcov – „Prelož a zaspievaj a nakoniec to boli sprievodné akcie na hodinách cudzích jazykov.

Gymnázium Pavla Horova získalo 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Zdroj: https://ec.europa.eu/slovakia/education/languages_sk