Kompletne obnovená budova školy

Kompletne obnovená budova školy

Jednou z priorít Košického samosprávneho kraja sú aj rekonštrukcie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Jednou z nich bola aj oprava fasády a zvodov budovy Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.  Oprava fasády a zvodov na budove školy stála 162 985,24 .- € a pozostávala z rozsiahlej  obnovy  zadnej časti a bočných častí veľkého školského objektu. Vymenené boli dažďové zvody. Práce začali 14. septembra 2020 a odovzdanie diela zhotoviteľom uskutočnené  23. novembra 2020.

Vzdelávacia inštitúcia, ktorej budova školy bola postavená v roku 1931, má kompletne vynovenú vonkajšiu časť. Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi a Odboru školstva Košického samosprávneho kraja za poskytnutie finančných prostriedkov na rozsiahlu opravu fasády a zvodov na budove našej školy. 

Obnova prednej časti fasády z Ul. Masarykovej a  Ul. Hviezdoslavovej bola realizovaná v roku 2017.

Zábery z budovy školy: (predná i zadná časť budovy Gymnázia Pavla Horova Michalovce)