Návrat do škôl

Návrat do škôl

Vláda SR prijala uznesenie č.808 zaviesť lockdown od 01.01.2021 do 24.01.2021, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy.

Od 11. januára 2021 budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Rozhodnutie ministra školstva 

Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

Po ukončení lockdownu od 25. januára 2021 by mali prejsť na prezenčnú formu vzdelávania aj stredné školy,  za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/  nájdete manuál  “ Návrat do škôl“ , ktorý slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuál Návrat do škôl 2021** (k 5.1.2020).

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že všetky tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Minister školstva vydal nové rozhodnutie (4.1.2021) upravujúce termíny testovania žiakov, prijímacieho konania na stredné školy a maturít.

KLASIFIKÁCIA

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to však potrebné.

PRIJÍMACIE KONANIE

Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

MATURITY

Úpravy nastali aj pre maturantov. „Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určíme do 31. marca 2021,“ upresnil  minister školstva. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

 

rozhodnutie ministra 4_1_2021

ZZ_2020_453_20201231