Investuj 2% z dane do GPH

Investuj 2% z dane do GPH

Vážení rodičia, sympatizanti, priaznivci GPH,

je tu obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% z dane za rok 2020 neziskovým organizáciám.

Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu.

Rodičovské združenie pri GPH sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy a podporovať rozvoj mladej generácie. Má záujem, aby sa naši žiaci vzdelávali vo vyhovujúcom a príjemnom prostredí, aby mali kvalitnú materiálno-technické vybavenie pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto je náš hlavný cieľ a my sa ho snažíme napĺňať.

Prosíme Vás, venujte nám 2% z Vašich daní ❣️

Viac na: https://www.gphmi.sk/o-skole/2-percenta/

Tlačivo: https://www.gphmi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Tlačivo-2021_02_percenta.pdf