Príď a študuj na GPH? Čaká ťa kvalitné vzdelanie, zážitok, skvelá komunitu mladých ľudí …

Príď a študuj na GPH? Čaká ťa kvalitné vzdelanie, zážitok, skvelá komunitu mladých ľudí …

Dňa 17.  februára 2021 sa uskutočnil Deň otvorených dverí GPH on-line na platforme MS Team. Nestihli ste to? Nezúfajte …

Prinášame pár aktuálnych informácií pre deviatakov a ich rodičov. Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov.

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Každý má nejaký talent a možnosti na rozvoj Vám vytvoríme …

Interaktívnu prezentáciu si môžete pozrieť online na: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/. V nej Vám predstavíme naše priestory, štúdium, projekty a aktivity žiakov a časť z toho, čo všetko môžete s nami zažiť.

Neviete si vybrať z ponúkaných modulov? Poradíme Vám. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na gph@gphmi.sk resp. tel. 056/6423097.

Pri rozhodovaní Vám pomôže nasledujúce video:

Informácie k prijímacím skúškam priebežne aktualizujeme na našej webovej stránke: https://www.gphmi.sk/prijimacie-konanie/