Výsledky 55. ročníka celoštátneho kola biologickej olympiády

Výsledky 55. ročníka celoštátneho kola biologickej olympiády

Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo biologickej olympiády kategórie A a B v teoreticko – praktickej časti. Krásne 2. miesto v kategórii B v ňom obsadil Matej Rovder, žiak 2.A triedy našej školy. Pozrite si výsledkovú listinu celoštátneho kola, ako výborne obstál vo veľkej konkurencii súťažiacich stredných škôl z celého Slovenska.

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202020-2021/ck/vlckbiobtp21.pdf

Gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu.

Dňa 16. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo biologickej olympiády kategórie A a B v projektovej časti. V kategórii B získal 5.miesto Ján Uchaľ, žiak 1.B triedy a v kategórii A získala 6.miesto Petronela Makšimová, žiačka 3.B triedy našej školy. Pozrite si výsledkové listiny celoštátneho kola v projektovej časti, ako výborne obstáli v konkurencii súťažiacich stredných škôl z celého Slovenska.

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202020-2021/ck/vlckbiopb21.pdf

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/bio/55.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%202020-2021/ck/vlckbiopa21.pdf

Gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu.