Sprachwoche 2021

Sprachwoche 2021

V rámci projektového týždňa sa na našej škole v dňoch 21.-23.6.2021 koná nemecký jazykový týždeň „ Sprachwoche“, ktorý má dlhoročnú tradíciu a tento rok sa nesie v znamení témy „Konzumná spoločnosť a jej dôsledky“ s dôrazom na globalizáciu.
Z dôvodu epidemiologickej situácie sa uskutočňuje v areáli školy a v našom altánku (nie na Zemplínskej šírave) a precvičiť si nemčinu sa rozhodlo 25 žiakov z jazykových tried. Sprachwoche slúži na rozvoj jazykových kompetencií žiakov a motivuje ich formou kreatívnej práce, hier a diskusií konverzovať v nemeckom jazyku. Veľkým prínosom pri týchto aktivitách sú nemecké dobrovoľníčky Franka a Olivia.
Prvý deň sa začal vzájomným zoznámením účastníkov formou rôznych zábavných hier a potom nasledovalo rozdelenie do skupín. Pri prvej úlohe si žiaci vyskúšali svoje orientačné schopnosti, keď navigovaní prostredníctvom svojich smartfónov hľadali v priestoroch školy a na školskom dvore zadania úloh, ktoré museli splniť.
Potom sa žiaci venovali téme „Zero Waste“ a mali prezentovať pomocou projektov vlastné nápady, ako neprodukovať žiadny odpad. Komisia mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní, ktoré nápady boli najlepšie. Po krátkom oddychu na školskom dvore žiaci diskutovali o úlohe reklamy a následne natočili vlastný reklamný spot na podporu ochrany životného prostredia a redukcie odpadu.
Aj druhý deň Sprachwoche na GPH bol veľmi zaujímavý. Po rannej jazykovej a pohybovej rozcvičke žiaci pokračovali v Stationenlernen – riešili úlohy, ktoré otestovali ich bystrosť, pohotovosť a samozrejme jazykové znalosti z nemčiny.
Triedenie odpadu je jeden z aktuálnych problémov konzumnej spoločnosti, a tak si jeho separovanie žiaci vyskúšali na základe jazykovej úlohy. Veľmi živo diskutovali o filme, ktorý si spoločne pozreli a uvedomili si, že redukcia, správne separovanie a efektívne spracovanie odpadu je jedna z hlavných úloh súčasnosti.