Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Je potešujúce, že do školskej súťaže v písaní esejí English Essay Competition sa v netradičnom online prostredí zapojilo 17 žiakov. Súťaž, ktorá  sa uskutočnila  počas dištančnej výučby 18. februára 2021, prebiehala v dvoch kategóriách – 1.- 2. ročník a 3.- 4. ročník. Najlepšie práce, ktoré na základe stanovených kritérií posúdila odborná porota učiteľov ANJ, uverejňujeme v elektronickom zborníku.