Organizácia školského roka 2021/2022

Organizácia školského roka 2021/2022

Začíname písať ďalšiu kapitolu v histórií Gymnázia Pavla Horova s názvom „školský  rok 2021/2022“.

Aktuálne informácie k organizácii školského roka sú zverejnené na stránke https://www.gphmi.sk/o-skole/organizacia-skolskeho-roka/ a budú priebežne aktualizované.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 nájdete na https://www.gphmi.sk/2021/08/skolsky-semafor-v-skolskom-roku-2021-2022/.

Rozvrh hodín školy pre školský rok 2021/2022 bude zverejnený do 31. augusta 2021 na školskej edupage stránke https://gphmi.edupage.org. Na tejto stránke sú  zverejňované a po prihlásení sprístupnené interné dokumenty školy (rozvrhy tried, suplovanie, elektronická žiacka knižka, dochádzka, vzory tlačív a interných dokumentov a i.)

Manuál pre efektívnu komunikáciu nájdete na https://gphmi.edupage.org/a/manual-pre-efektívnu-komunikáciu.

 

Informácie k slávnostnému otvoreniu školského roka budú zverejnené na webe školy a prostredníctvom edupage školy do 30.8.2021.

Oznam pre žiakov 1. ročníka: ak ste si objednali a zaplatili poplatok za ISIC preukaz, môžete si ho vyzdvihnúť na sekretariáte školy od pondelka 23.8. (tel.056/6423097) v pracovných dňoch v čase od 9,30 hod. do 13,30 hod.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel.056/6423097 resp. gph@gphmi.sk.