Certifikáty FinQ

Certifikáty FinQ

Gymnázium Pavla Horova bolo v rokoch 2019 – 2021 zapojené do unikátneho pilotného programu finančného vzdelávania FinQ (projekt Slovenskej sporiteľne) ako jediná stredná škola v KSK. Pilotne sa v projekte vzdelávali šiesti učitelia, vrátane manažmentu školy, projekt absolvovalo 60 žiakov z tried 3.E a v 3.F. Výsledky po dvojročnom cykle sú výborné. Žiaci po vedením skúsených a vyškolených pedagógov získali kvalitné vzdelanie v oblasti finančnej kultúry. Prinášame zábery z odovzdávania Osvedčení a certifikátov s uvedením dosiahnutej úrovne podľa výsledkov testovania jednotlivých žiakov.
RNDr. Jana Kunčová, koordinátorka projektu