Študuj na Strojníckej fakulte TUKE

Študuj na Strojníckej fakulte TUKE

28. septembra 2021 sme na našej škole v rámci kariérového poradenstva privítali zástupcov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, našu partnerskú fakultu. Pán prodekan, Doc. Ing. Ján Kráľ,PhD. v prezentácii predstavil študentom možnosti štúdia i svetovo unikátne projekty, na ktorých strojnícka fakulta pracuje, napr. plne vodíkové športové auto, ktoré bude aj na EXPO výstave v Dubaji, namieru vyrobené kostné implantáty, ktoré okúsite pri štúdiu biomedicínskeho inžinierstva, možnosti absolvovania Erasmu a nezabudol spomenúť spoluprácu s množstvom známych firiem, alebo podporovanie študentských startupov. Vyzdvihol tiež technické vybavenie školy, ktoré prispieva k vysokej úrovni výučby, vďaka ktorej majú študenti veľa možností na realizáciu vlastných nápadov.

Študuj na Strojníckej fakulte TUKE  🙂

KOLEKTÍV STROJNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY KOŠICEzískal Ocenenie osobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2020, a to Čestná cena  predsedu KSK  za rok 2020. Kolektív fakulty zabezpečoval výskum, vývoj, výrobu a aplikáciu pomôcok a zariadení na ochranu proti koronavírusu. Bolo zriadené inovačné centrum pre vývoj, realizáciu a implementáciu FFP3 respirátorov a iných ochranných pomôcok pre zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku. Zapojením moderných technológií, 3D tlače a vstrekovacích technológií pracovisko prispelo k ochrane tých, ktorí počas pandémie pracovali v prvej línii. Bioinžinieri fakulty v spolupráci s francúzskymi kolegami vyvinuli jedinečný elektrický reaktor, ktorý dokáže spoľahlivo zničiť všetky vírusy, baktérie či plesne. Patentovaný prístroj Beewair vytvorí sterilne čistý vzduch, a tak zaručí bezpečné prostredie.
Srdečne blahoželáme celému kolektívu Strojníckej fakulty TUKE!