FLEX (Future leader exchange program)

FLEX (Future leader exchange program)

Čo je FLEX Program?

Aj my študenti prvého a druhého ročníka sme sa o tomto programe chceli dozvedieť viac. Program  FLEX (Future leader exchange program) umožňuje pobyt v Spojených štátov Amerických a je plne hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a riadený Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA). Počas online stretnutia sme sa dozvedeli bližšie informácie o pobyte v USA s FLEX programom: )

Predmety sa môžu líšiť od tých na slovenských školách, a niektoré bývajú dobrovoľné. Miesto pobytu sa vyberá podľa zhodnej hosťovskej rodiny, ktoré si vyberá a schváli program.

A aké sú výhody pobytu v USA? Spomienky, zážitky a prežitie typického amerického životného štýlu sú hlavnými motívmi pre študentov. Spoznať a odovzdať si s rodinou navzájom dve rôzne kultúry,  nabrať nové skúsenosti. Osobne sa rozvíjať a osamostatniť sa sú najväčšie zmeny v dobrom slova zmysle, ktoré pocítilo veľa študentov po zúčastnení sa programu FLEX.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa