Kariérové poradenstvo – ozbrojené sily

Kariérové poradenstvo – ozbrojené sily

Beseda so študentom AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

 

Prvý októbrový deň sa pre štvrtákov niesol v znamení zaujímavej a pre žiakov prínosnej besedy so študentom Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika je jediná vojenská vysoká škola na Slovensku, ktorá pripravuje vysokoškolsky vzdelaných vojenských profesionálov, pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. Náš bývalý absolvent a súčasný študent 5. ročníka AOS, Marko Pál,  nám zaujímavou a pútavou formou bližšie predstavil možnosti štúdia na tejto škole, bližšie ozrejmil podmienky prijatia a proces prijíimacieho konania, ochotne a zreteľne odpovedal na všetky otázky, ktoré mu počas celej besedy študenti kládli.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa