Krúžky Reserata pro Futuro

Krúžky Reserata pro Futuro

Krúžky, ktoré ponúka naša škola sú veľmi zaujímavé. V rámci projektu Reserata pro Futuro sa na Krúžku Aktuálne otázky politického vývoja krajín 20.-21. storočia, uskutočnilo stretnutie žiakov s pracovníkom štátneho archívu v Michalovciach, s PhDr.  Václavom Ihnátom.

Pozrite si záznam z televízie Mistrál.