Juvenes Translatores

Juvenes Translatores

Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores, ktorú organizuje každoročne Európska komisia, sa uskutočnila 25. novembra 2021 vo vybraných školách v celej Európskej únie. Súťaž sa stala oslavou jazykov, jej cieľom je podporiť štúdium jazykov a záujem o preklad.
V rámci stanoveného času dvoch hodín v prostredí online platformy si žiaci preverili svoje prekladateľské zručnosti, pričom si mohli vybrať preklad spomedzi úradných jazykov Európskej únie. Dôležité bolo pochopenie zmyslu textu, práca so slovnou zásobou a ovládanie cudzieho i materinského jazyka. Zúčastnili sa jej piati žiaci našej školy. Traja žiaci, Viktória Mašľanová z 3.C, Lukáš Hrobák, z 3..A a D. Kornúc z 3.E prekladali text z anglického jazyka, Michaela Gerberyová , 3.C z nemeckého jazyka a Beáta Kasincová, 3.D z francúzskeho jazyka. Tohtoročnou témou prekladateľských textov boli otázky životného prostredie.
Víťazi budú vyhlásení vo februári 2022. Držíme palce