Projekt ElektroOdpad-Dopad – ZBER PRENOSNÝCH BATÉRIÍ

Projekt ElektroOdpad-Dopad – ZBER PRENOSNÝCH BATÉRIÍ

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.
Pandémia a presunutie mnohých aktivít „do onlinu“ tieto problémy ešte viac posilnila.

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť.

CIELE PROJEKTU

  • poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu
  • ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme
  • vytvorenie školských tímov, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie
  • pre svoju školskú komunitu a prinášať nové nápady a riešenia

Viac info na: https://www.elektroodpad.zivica.sk/

V rámci projektu ElektroOdpad-Dopad sme začali so zberom prenosných batérií.

Študentom sme poskytli papierové krabičky na zber batérií, tzv. B-box, do ktorých môžu žiaci zbierať batérie doma. Po ich naplnení prinesú batérie do školy a vysypú ich do tubusu.

Okrem tubusu na zber batérií sa nachádza v laboratóriu fyziky aj kontajner na zber elektroodpadu. Kontajner slúži výlučne pre malé elektrozariadenia: kalkulačky, mobily, holiace strojčeky, fény, kulmy a žehličky na vlasy, rýchlovarné kanvice, mixéry, stolové lampy, malé rádia, fotoaparáty, kamery, nástroje pre domácnosť – vŕtačky, skrutkovače, elektrické zubné kefky atď. a všetko čo sa zmestí do kontajnera.

RNDr. Renáta Gaľová