SPU Nitra: Čo sa skrýva pod vodou?

SPU Nitra: Čo sa skrýva pod vodou?

Možno si ani neuvedomujeme, aká je pre nás voda vzácna a dôležitá. Berieme ju ako každodennú samozrejmosť, lenže voda samozrejmosťou vôbec nemusí byť. Mnohé krajiny na Zemi trpia nedostatkom vody, nemajú možnosť mať ju kedykoľvek a v neobmedzenom množstve, lenže my si neuvedomujeme závažnosť tohto problému.

Oboznámiť žiakov s vodou aj z iných hľadísk a uhlov pohľadu ako ju poznáme zo všedných dní. Čo sa skrýva pod vodou? Aké sú jej funkcie?

Týmito a ďalšími mnohými otázkami sme otvorili prednášku pani Kaletovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pani Kaletová začala svoju prednášku teoretickou časťou o hlavnej téme vode. Začali sme sa oboznamovať s vodou ako takou, jej výskytom, zložením, ale náš záujem bol kladený najmä na biologickú funkciu vody.

Mnohých zaujala informácia o odpade vo vode. Je všeobecne známe, že odpad vo vode je škodlivý a nenájdeme pri ňom žiadne pozítiva. Lenže práve v tento deň sme sa dozvedeli, že existujú aj výhody istej časti odpadu, ktorý sa nachádza v mnohých vodách. Na odpade sa hromadia mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú čistenie vody tak, že odoberajú nežiadúce látky. Toto však nie je dôvod, prečo by sme mali hádzať odpad do vody. Stále ho musíme eliminovať a snažiť sa ho minimalizovať.

Praktická úloha pre nás, žiakov, bola zameraná na zisťovanie čistoty vody, pri ktorom sme mali využiť poznatky získané z teoretickej časti. Kvalitu vody, ktorú sme skúmali sme hodnotili podľa toho, aké živočíchy sa v nej nachádzajú. Pani Kaletová nám ukázala fotografie živočíchov, ktoré zachytili pri skúmaní. Podľa týchto fotografií sme identifikovali aké hodnotenie by sme k živočíchom pridali pomocou tabuľky, kde boli usporiadané živočíchy od maloštetinavcov až po pošvatky. Záver bol, že voda, v ktorej sa dané živočíchy nachádzali, bola znečistená. Pri tejto aktivite bola úspešná naša spolužiačka, ktorá bola odmenená pani profesorkou známkou výborný.

Dostali sme ponuku a možnosť spolupráce so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v nasledujúcich školských dňoch. Naši žiaci môžu spolupracovať s profesormi z tejto univerzity, ktorí budú radi nápomocní a budú sa snažiť poskytnúť čo najviac užitočných informácií.

Prednášku sme ukončili s novými vedomosťami a pekným spestrením týchto posledných školských dní pred vianočnými sviatkami. Veľmi pekne ďakujeme pani Kaletovej za jej čas a prínos užitočných a obohacujúcich informácií!  S radosťou privítame ďalšie podobné vedomostné zážitky!

Mgr. Erika Dudášová