Lídri z DofE škôl spoznávajú sami seba

Lídri z DofE škôl spoznávajú sami seba

Riaditelia a učitelia zo sedemnástich škôl sa zapojili v tomto školskom roku do programu Diamantová cena DofE. Tá, okrem iného, pozostáva z workshopov, na ktorých si účastníci zlepšujú komunikačné a líderské zručnosti. Tento rok pribudol aj nový workshop, na ktorom účastníci spoznajú svoju rolu ako lídri na školách a naberú inšpiráciu pre prácu s tímom.

Diamantová cena DofE pokračuje!

Po minuloročnom úspechu pilotného ročníka Diamantovej ceny DofE sa tento rozvojový program v terajšom školskom roku rozbehol naplno. V programe sa riaditelia a učitelia, ktorí na školách vedú program DofE, zlepšujú v komunikačných a líderských zručnostiach. Absolvujú niekoľko workshopov  so špičkovými lektormi, zdieľajú skúsenosti s kolegami z iných škôl a majú prístup k mentorom z popredných firiem, ktorí im pomáhajú s osobnostným rozvojom.

Tento rok sú do Diamantovej ceny DofE zapojení pedagógovia až zo 17 škôl z celého Slovenska. Okrem gymnázií sú v tomto ročníku zastúpené aj základné, odborné a súkromné školy. Nielenže otvorili program väčšiemu počtu účastníkov, zlepšili aj obsahový záber workshopov. Tento rok sa totiž uskutočnil aj celkom nový workshop pre riaditeľov a Koordinátorov zapojených v Diamantovej cene s názvom ‘Ja, líder’. Modul Ja, líder viedla spolu s Karolom Herianom skúsená koučka Mária Dečová.

Vo februári účastníkov programu Diamantová cena DofE čaká dvojdňové školenie, kde sa budú vzdelávať o budovaní tímov a narábaní so zdrojmi a financiami na školách.

Školy KSK, ktoré sa v ročníku 2021/2022 zúčastňujú Diamantovej ceny DofE, sú:

  • Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi
  • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
  • Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
  • Základná škola v Ždani

Zdroj: https://www.dofe.sk/sk/novinky/lidri-z-dofe-sk-l-spoznavaju-sami-seba-683/

Viac: www.dofe.sk