Odovzdávanie bronzových medailí medzinárodného programu Cena Vojvodu z Edinburghu

Odovzdávanie bronzových medailí medzinárodného programu Cena Vojvodu z Edinburghu

Odovzdávanie cien medzinárodného programu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE)

Dňa 19. 1. 2022 si naši účastníci programu DofE prebrali medaily za svoje aktivity v rámci tohto programu. Odovzdávanie sa uskutočnilo na našej škole za prítomnosti vedenia školy – p. riaditeľky Mgr. K. Olšavovej, p. zástupkyne Mgr. Ľ. Suškovej a vedúcich programu Mgr. D. Herbecovej, Ing. K. Bušaničovej a Mgr. L. Gondu. Po príhovoroch p. riaditeľky Mgr. K. Olšavovej a Mgr. D. Herbecovej si naši Dofáci Daniela Bežovská, Diana Bežovská, Nina Kalaninová, Lea Eľková, Timea Sotáková, Matej Miša, Matúš Tomovčík, Jana Mária Žeňuchová prebrali bronzové medaily, ktoré symbolizujú všetku ich snahu a úsilie, ktoré vynaložili pri plnení svojich cieľov.

Všetkým medailistom, ich vedúcim programu, vedúcim expedícií, ich mentorom blahoželáme a prajeme veľa úspechov, šťastia a pohody a nezabúdajme sa viac usmievať. Úsmev dokáže divy 🙂

Váš DofE tím