Ocenili východniarov so ❤️ na pravom mieste

Ocenili východniarov so ❤️ na pravom mieste

Medzi nami sú stovky skvelých ľudí, ktorí úplne nezištne pomáhajú iným ľuďom. Vynakladajú nesmierne veľa úsilia, energie a ochoty, aby pomáhali tam, kde je to najviac potrebné: DOBROVOĽNÍCI. Oni pomáhali počas pandémie, pomáhali so šitím rúšok, nakupovaním pre osamelých a starších ľudí počas lockdownu, teraz sú zas kľúčoví pri pomoci pre Ukrajinu. A robia množstvo a množstvo ďalších aktivít, aj pre deti, či seniorov, pomáhajú kultúre, zdravotníctvu, životnému prostrediu.

Košický samosprávny kraj sa rozhodol preto oceniť tých, ktorí to najmenej čakajú – oceniť ľudí, ktorí dobrovoľne a zadarmo venujú čas iným. Oceniť tak ich vysoký spoločenský prínos. Keďže protipandemické opatrenia nepriali slávnostnému odovzdaniu ocenení, predseda KSK Rastislav Trnka odovzdal ocenenie SRDCE NA DLANI aj za roky 2020 a 2021.

Dobrovoľnícky krúžok pri GPH v Michalovciach si z rúk predsedu KSK prevzal ocenenie ,,Srdce na dlani 2020”, v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania. Cenu prevzala vedúca dobrovoľníckeho krúžku PaedDr. Alena Vasiľová.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom z GPH, ktorí sú príkladom a majú svoje ❤️ na dlani vždy v pravej chvíli. Nominácia i ocenenie nás zaväzujú a motivujú do ďalších aktivít i v blízkej budúcnosti.

Viac: https://web.vucke.sk/sk/novinky/srdce-dlani-ziskalo-10-jednotlivcov-11-kolektivov-zupnych-dobrovolnikov.html