Finančná olympiáda

Finančná olympiáda

Dňa 03. mája 2022 sa naše žiačky z 3.F triedy Sandra Varhaniková a Kristína Ličková zúčastnili finálového kola Finančnej olympiády, ktorá prebiehala prezenčne v Bratislave a ktorú organizovala nadácia PARTNERS.

Do jubilejného 10. ročníka sa zapojilo rekordných vyše 8 000 stredoškolákov z celého Slovenska z toho 6 žiakov GPH, ktorí vyplnili online test v prvom otvorenom kole a zároveň odpovedali na otázky v prieskume. Do druhého uzavretého kola postúpilo 500 najlepších riešiteľov z toho 6 žiakov GPH. Posledným krokom v súťaži bolo finále, do ktorého postúpilo 20 súťažiacich s najvyšším počtom bodov, z toho dve naše žiačky z 3. F. Za úspešnú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Viac na: https://www.financnaolympiada.sk/

Mgr. Jana Kunčová, koordinátorka finančnej gramotnosti