Zborník anglických esejí našich študentov

Zborník anglických esejí našich študentov

Výber prác ocenených v 4. ročníku školskej súťaže v kreatívnom písaní esejí v anglickom jazyku publikujeme v zostavenom elektronickom zborníku. Súťaž English Essay Competition, ktorá sa uskutočnila 3. marca 2022, je už tradične príležitosťou rozvíjať jazykovú zručnosť písania a sebavyjadrenia v cudzom jazyku. Zapojilo sa do nej 22 študentov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Ich úlohou bolo vo vymedzenom čase a rozsahu prejaviť svoje postoje v jednej z deviatich ponúkaných tém.