Stretnutie abiturientov z roku 1961

Stretnutie abiturientov z roku 1961

V mesiaci október si pripomíname Mesiac úcty k starším.
Vážime si seniorov, ich životná skúsenosť je nenahraditeľným poznaním a veľkou inšpiráciou pre mladšie generácie.
Pri príležitosti storočnice školy nás viac ako inokedy navštevujú naši abiturienti.
30. septembra 2022 sme mali tú česť privítať na pôde školy abiturientov z roku 1960/1961, tr. prof. L. Moravský.
Množstvo krásnych spomienok, obrovskej chvály a vďačnosti učiteľom, životných príbehov nás nabilo presvedčením, že čím sme starší tým sme vďačnejší a viac si vážime svoje “korene”.
Stretnutie generácií v triede, ktorú naši hostia navštevovali kedysi vyvolalo u našich študentov spontánny potlesk a pocit úcty a obdivu.
Malý darček (odznačik GPH) si niesli naši absolventi s hrdosťou a vďačnosťou.
Ďakujeme za príjemné stretnutie a vzájomné obohatenie ❤️