Finále projektu Lab IT Creativity

Finále projektu Lab IT Creativity

Budovať zdravý vzťah k technológiám a zručnosti, ktoré sú s nimi späté, bolo cieľom spoločného projektu Lab IT Creativity, za ktorým stoja združenie Košice IT Valley a Košický samosprávny kraj.

Do pilotného ročníku 2021/2022 sa zapojilo 5 župných gymnázií, v rámci ktorých pod vedením mentorov z IT firiem a za pomoci študentov Technická univerzita v Košiciach vzniklo 12 projektov spájajúcich informačné technológie a kreativitu.

„Vnímame, že počítačová a digitálna gramotnosť sa stáva nevyhnutným predpokladom uplatnenia sa na trhu práce a táto potreba sa bude len zväčšovať. V roku 2030 budú mať IT firmy na východnom Slovensku o 30 % zamestnancov viac ako v súčasnosti. Unikátnosťou projektu je zapojenie 150 študentov ktorí sa stali mentormi pre študentov gymnázií. V hĺbke duše veríme, že niektorých nadchneme aj na dráhu učiteľov informatiky,“ výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.

Súčasťou projektu bolo vybudovanie IT laboratórií na zapojených gymnáziách s vybavením podľa vlastných potrieb a zamerania, ktoré chcú na škole rozvíjať. Projekt Lab IT Creativity nadchol mnohých stredoškolákov a pomohol vybudovať vzťah k informačným technológiám a programovaniu.

Dňa 19.09.2022 sa uskutočnila prezentácia záverečných prác 12 úspešných projektov vytvorených v rámci Lab IT Creativity na Technickej univerzite v Košiciach.

Sedem mesiacov tvrdej práce, tri zastrešujúce organizácie, päť firiem, päť gymnázií, 150 študentov, množstvo online stretnutí, telefonátov…

 

 

 

*****************

 

Odborná porota zložená zo zástupcov Košice IT Valley, Technickej univerzity v Košiciach, Košického samosprávneho kraja a Univerzitného vedeckého parku Technicom bola nadšená. Všetky štyri tímy Gymnázia Pavla Horova so svojimi projekty nás úspešne reprezentovali a tím (Svätoslav Holonič, Tomáš Süč IV.A)  s Projektom 100, ktorý vizualizuje priestory školy prostredníctvom dronov, laserových meračov a virtuálnej reality získal 1. miesto.

Ďakujeme firme Fpt Slovakia s.r.o., menovite @Dodanovi Vojtkovi za cenné rady a mentorovanie, Ing. Slavomírovi Kožárovi, vedúcemu odboru školstva KSK,  ktorý bol dušou celého projektu i nášmu zriadovateľovi  Košickému samosprávnemu kraju za podporu a vieru v úspech projektu.

Poďakovanie patrí aj našim učiteľom RNDr. Márii Spišákovej a Ing. Otílii Heveryovej za mentoring žiakov, ale aj všetkým 24 zúčastneným študentom, ktorí  obetovali všetok svoj voľný čas  a prispeli tak k zdarnému koncu.

Projekt nám bude pripomínať aj krásna vynovená učebňa informatiky na 2. poschodí.

Všetkým blahoželáme, lebo odviedli veľkú kus dobrej roboty!

Viac o projekte LAB IT CREATIVITY organizovaného KSK, IT VALLEY a TUKE nájdete vo videoreportáži TV Košice na https://www.tvkosice.sk/video/62bb0e7d62dc9118be52401d, v tlačovej správe KSK na https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/pilotny-projekt-lab-it-creativity-priniesol-unikatne-it-riesenia-gymnazistov.html alebo vo videoreportáži KSK na https://www.youtube.com/watch?v=xfeH7KRs400.