Oslavy storočnice školy

Oslavy storočnice školy

12. októbra 2022 uplynie už 100 rokov …

Pri tejto príležitosti realizujeme počas celého kalendárneho roka 2022 rôzne aktivity a podujatia, ktorými so žiakmi, učiteľmi, absolventmi a priaznivcami školy oslávime jej jubileum.

Sprievodné akcie nájdete na:

https://www.gphmi.sk/100-rokov-gymnazia-v-michalovciach/

Organizáciu rôznych aktivít v rámci osláv 100. výročia zriadenia školy môžete podporiť:

  • finančným alebo vecným darom (vzor darovacej zmluvy na stiahnutie TU)
  • bezodplatným poskytnutím služby, resp. darovaním finančného príspevku na účet Rodičovského združenia pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce na č.ú.: SK79 5600 0000 0042 3036 8001,  v poznámke pre prijímateľa uveďte „storočnica GPH“  a darcu – meno a priezvisko, resp. názov firmy (aby sme Vás mohli uviesť ako sponzora osláv)

Kontakt: gph@gphmi.sk, +421 56 6423097 (sekretariát školy), +421 911 970 448 (riaditeľka školy)

Ďakujeme:-) 

 

Ešte pripravujeme: 

  • 12.10.2022 Osadenie pamätnej tabule k storočnici školy na priečelí školy
  • 12.10.2022 Krst knižnej publikácie k storočnici michalovského gymnázia. Autor: Martin Molnár. Predajné miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach

  • 14.10.2022 Slávnostná akadémia vo veľkej sále MsKS Michalovce o 15.30 hod.
  • Pamätná kniha s menami abiturientov gymnázia od založenia školy, tričká, zápisníky, odznačiky a i. reklamné predmety budú v predaji až po slávnostnej akadémii

Informácie priebežne aktualizujeme. Posledná aktualizácia 08.10. 2022.