Výstavka výtvarných prác a starých historických predmetov

Výstavka výtvarných prác a starých historických predmetov

Po prezentáciách o významných osobnostiach GPH, ktoré pripravili žiaci 3.C triedy pri príležitosti 100.výročia vzniku školy, majú naši študenti možnosť pozrieť si portréty niektorých významných osobností očami našich rovesníkov. Výstava ponúka portréty prvého riaditeľa a prvej riaditeľky gymnázia, ako aj portréty profesora Hlaváča, Pavla Horova, našich súčasníkov Pavla Regendu a Kristiána Dufinca a ďalších. Portréty sa nachádzajú na prvom poschodí školy. Našim umelcom ďakujeme za hodnotný umelecký zážitok a prajeme im veľa kreatívnych nápadov do budúcnosti.

Okrem výtvarných prác spestruje priestory našej školy výstavka starých historických predmetov pri príležitosti 100. výročia školy pred zborovňou, ktorú pripravila predmetová komisia spoločenskovedných predmetov.