Stokrát chválime čas… slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia gymnázia

Stokrát chválime čas… slávnostná akadémia k 100. výročiu založenia gymnázia

Vyvrcholením niekoľko mesiacov trvajúcich osláv storočnice vzniku Gymnázia v Michalovciach bola slávnostná akadémia, ktorá sa konala 14. októbra 2022 vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.

Pre žiakov Gymnázia Pavla Horova i širokú verejnosť boli určené dve predpoludňajšie predstavenia, hlavný program začal o 15.30 hodine. Okrem bývalých a súčasných pedagógov a nepedagogických pracovníkov či absolventov školy sa ho zúčastnili viacerí pozvaní hostia – poslanci NR SR z nášho mesta Miloš Svrček, Viliam Zahorčák a Milan Potocký, predseda Košického samosprávneho kraja (zriaďovateľa školy) Rastislav Trnka, zástupcovia akademickej obce – prorektor Prešovskej univerzity Gabriel Paľa, prorektor STU v Bratislava  Štefan Stanko, dekan Strojníckej fakulty  TUKE Jozef Živčák, prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Michal Gallay, vedúci odboru školstva KSK Slavomír Kožár, vedúci odboru školstva NSK Vladimír Gubiš, programový riaditeľ  Medzinárodnej Ceny vojvodu z Edinburghu Ján Smolka, predstavitelia samosprávy Michaloviec, zástupcovia  štátnej školskej inšpekcie, zástupcovia verejnej správy, inštitúcií, organizácií, partnerských škôl či cirkví.

Po slávnostnom až hymnickom úvode v podaní speváckeho zboru Pro Musica/Magnólia pod vedením Viery Džoganovej vystúpili na pódium traja poslední riaditelia školy – Anton Hnáth, Viliam Zahorčák a Rudolf Gadomský, aby im symbolicky poďakovali za úspešné riadenie školy v minulosti. Následne predniesla súčasná riaditeľka Gymnázia Pavla Horova – Katarína Olšavová (prvá žena vo vedení gymnázia) –  slávnostný príhovor, kde zhrnula doterajšiu históriu školy, naznačila ciele do budúcnosti a poďakovala všetkým, ktorí prispeli k tomu, že michalovské gymnázium dnes predstavuje úspešnú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu s bohatou minulosťou, o ktorú sa dá vždy oprieť.  Prečítaný bol pozdravný list Zuzany Čaputovej – prezidentky SR, ako aj Ďakovný list Jána Horeckého – ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hosťom sa prihovoril aj predseda KSK Rastislav Trnka, pričom vyzdvihol významné postavenie školy v systéme vzdelávania v regióne. Na pódium potom vystúpili dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák a prodekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach Michal Gallay  a po krátkom príhovore, v ktorom ocenili vynikajúcu spoluprácu fakúlt s gymnáziom a úspechy školy v oblasti vzdelávania stredoškolskej mládeže, odovzdali do rúk riaditeľky školy zlatú medailu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a pozdravný list dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

 

Samotný kultúrny program pozostával z hudby, tanca, spevu, hovoreného slova, krátkych filmových dokumentov, prezentácií i spomienok bývalých absolventov na roky štúdia či pripomenutia si bývalých učiteľov a riaditeľov v podaní žiakov a absolventov školy – Branka Ladiča (dirigenta SND), Milana Zimnýkovala (rozhlasového a televízneho moderátora), Daše Kostovčik (speváčky), Igora Loškára (operného speváka), Kristiána Dufinca a kapely Iconito, Šimona Čižmára (recitátora), Mateja Kornúca (akordeonistu), ale i členov TŠ Grácia, SZUŠ TALENT-UM, TS Slniečko a FS Zemplín, ktorí študujú na našom gymnáziu, ako aj súčasných učiteľov Mateja Starjáka, Beáty Semkovej alebo Brigity Porvazníkovej. Celým programom moderátorsky sprevádzali učiteľka Slávka Štovková a žiak nášho gymnázia Gabriel Kuriľak.

Celá akadémia sa pritom niesla v duchu motta … chválime čas. Čas totiž našej škole prial – vychovala množstvo významných absolventov, ktorí sa presadili v rôznych oblastiach doma i v zahraničí (celkovo bolo zdokumentovaných 440 maturantských tried či skupín a 14 097 abiturientov), a našla si svoje zodpovedajúce miesto v sústave stredných škôl nielen v rámci regiónu, ale aj celého Slovenska.

V samotnom závere programu odznela – opäť v podaní zboru Pro Musica/Magnólia a opernej speváčky Antónie Novákovej – pieseň Stokrát chválim čas s upraveným textom od Samuela Naďa (Saul), predstavené bolo aj rebrandované logo gymnázia.

Režisérsky celú akadémiu pripravili Slávka Štovková, Alena Vasiľová, Matej Starják a Helena Andreeva, technickú stránku zabezpečovali Mária Spišáková a Otília Heveryová.

Pozvaní hostia, absolventi i verejnosť slávnostnú akadémiu vysoko ocenili a zaželali našej inštitúcii ešte mnoho rokov, veľa motivovaných pedagógov a šikovných žiakov. Vďaka tiež patrí Košickému samosprávnemu kraju a všetkým partnerom i sponzorom – aj s ich prispením sme mohli dôstojne osláviť toto významné jubileum našej školy.

Mgr. Matej Starják, PhD.

Príhovor riaditeľky školy na slávnostnej akadémii TU

Fotogalériu zo slávnostnej akadémie k 100. výročiu školy si môžete pozrieť TU

Záznam z večerného predstavenia akadémie ku 100. výročiu založenia školy (TV Mistrál Michalovce, 14.10.2022)