Výsledky volieb do školského parlamentu

Výsledky volieb do školského parlamentu

Zápisnica z volieb do Školského parlamentu pri Gymnáziu Pavla Horova

V súlade s § 26 zákona č. 488/2021 Z.z. sa v dňoch 4. – 5. 10. 2022 konali voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach.

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Žiaci si volili 15 členov školského parlamentu spomedzi 32 kandidátov. Štyria žiaci sa pred voľbami kandidatúry vzdali. Na hlasovacom lístku mohol každý žiak zakrúžkovať meno jedného až maximálne 15 kandidátov. Hlasovalo 503 žiakov. Počet platných hlasovacích lístkov bol 501. Dva hlasovacie lístky boli neplatné. Členmi volebnej komisie boli: Mgr. Beáta Ryniková, koordinátorka ŠP,  Dušan Obšatník II.B, Denisa Sabolová III.F.

Na priebeh volieb dohliadal Mgr. Vladimír Liščík, člen rady školy.

Za členov školského parlamentu na školský rok 2022/2023 boli zvolení títo žiaci:

P.č. Meno a priezvisko Trieda Počet hlasov
1. Adam Kornúc II.E 223
2. Peter Šimko III.A 207
3. Ján Uchaľ III.B 203
4. Martin Matejovič IV.E 197
5. Boris Sninský III.D 187
6. Gabriel Kuriľak III.B 164
7. Martina Heimová IV.B 138
8. Richard Čornej II.B 134
9. Klára Muchová III.C 127
10. Damián Bigaň III.F 116
11. Norbert Riebesam III.A 114
12. Anna Hoptajová IV.F 110
13. Anna Kováčová II.B 107
14. Martina Gerberyová I.C 103
15. Vladimíra Ficová II.B 101

 

Zvolení členovia školského parlamentu si spomedzi seba na prvom zasadnutí ŠP zvolia tajným hlasovaním predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Prvé zasadnutie ŠP sa bude konať v týždni od 10. – 14.10.2022.

V Michalovciach 6.10.2022

Zapísala: Denisa Sabolová

Overil: Mgr. Vladimír Liščík, člen rady školy