Aj my bubnujeme,  aby nás bolo lepšie počuť…

Aj my bubnujeme,  aby nás bolo lepšie počuť…

Antibabacco

…že fajčenie škodí zdraviu je všetkým študentom dávno známe.

Napriek tomu chceme povedomie o negatívnych dôsledkoch na ľudské zdravie rozširovať a teší nás, že nám v tom pomáhajú aj naši šikovní absolventi, medici. V piatok 18. 11. 2022b sa tejto úlohy zhostila Sára Dudášová, študentka Lekárskej fakulty Jeseniovej univerzity v Martine. Študenti 3. ročníka so záujmom sledovali jej vstup a v závere ju zasypali otázkami o danej problematike, ale aj o štúdiu na škole, na ktorú sa mnohí už čoskoro chystajú.

BUBNOVAČKA 18. októbra 2022
S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.
Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom už po deviaty krát 18. novembra 2022, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že „Hlas detí je dôležitý“!
Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Klára Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva.
Do Bubnovačky sa pravidelne zapája aj naša škola.
… a bubnovali sme vo všetkých triedach prvého ročníka na triednických hodinách a hodinách umenia a kultúry pod vedením školskej psychologičky Kataríny Kohútovej. V triedach prvého ročníka realizovala školská psychologička zážitkové aktivity, ktorých cieľom bola podpora povedomia detí v problematike násilia, ktoré môže mať rôzne formy.
Triedy 2.A a 2.C sa zúčastnili v piatok 18.11.2022 na zimnom štadióne v Michalovciach  „živej“ Bubnovačky , ktorá sa konala pod patronátom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ústredia v Bratislave a Územného obvodu koordinácie Michalovce, v spolupráci s HL Dukla Michalovce mládež, krajskou hvezdárňou a Zemplínskym kultúrnym centrom pod záštitou Centra SLNIEČKO a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Pripájame aj linky na zaujímavé podcasty, ktoré sa týkajú tejto problematiky.
https://bezmodrin.sk/2021/02/28/podcast-o-nasili-a-rodovych-stereotypoch-v-
kinematografi/
https://bezmodrin.sk/2021/03/10/sexualne-nasilie-je-velmi-castou-temou-piesni-
popularnej-hudby/
https://bezmodrin.sk/2021/03/28/podcast-ako-zvladat-moc-nasilim-nevybudujeme-respekt-
ani-spolupracu-ale-strach-a-poddajnost/
https://bezmodrin.sk/2021/04/25/podcast-ako-viest-deti-k-tolerancii-od-utleho-detstva-
spoznajte-kozma/
https://bezmodrin.sk/2022/07/27/ako-zistim-ze-som-obetou-domaceho-nasilia/

…. všetci ľudia a hlavne deti si zaslúžia spokojný život bez násilia!
PaedDr. Erika Virágová, koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov