Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

V piatok 25. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategóriách 2A a 2B súťažilo 17 žiakov. Písomná časť pozostávala z posluchu, čítania s porozumením a testu, ústna časť z konverzačných tém a kreatívneho opisu obrázkov.

Umiestnenie v kategórii 2A (1.- 2. ročník)

  1. Martina Gerberyová
  2. Michaela Timková
  3. Olívia Krajňaková
  4. Patrícia Juhasová

Martina Gerberyová a Michaela Timková postupujú do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať v januári.

Umiestnenie v kategórii 2B (3. – 4. ročník)

  1. Filip Hamadej
  2. Kristína Borošová
  3. Sofia Vargová
  4. Karin Petruňová

Filip Hamadej a Kristína Borošová nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

GRATULUJEME! Držíme palce v okresnom kole.

Mgr. Ivana Biačková