Finančná sloboda

Finančná sloboda

Ako učiť finančnej gramotnosti?

Dňa 13.12.2022 si mali možnosť zahrať naši žiaci hru „Finančná sloboda“.  Hra je výbornou pomôckou pre študentov ako zvládať hospodárenie s peniazmi aj po ukončení školy a následnom zaradení sa do skutočného života, kde sa s týmto budú stretávať bežne.

Cieľom tejto hry je uvedomenie si potreby a analýzy usporiadania vlastných financií. Počas hry s moderátorom (kvalifikovaný lektor finančnej gramotnosti) sa účastníci hry starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý hráč dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov, ktorému pomáhajú plniť si svoje ciele. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty a čelia rôznym nástrahám života. Hráč sa musí naučiť svojej rodine poradiť v rôznych životných situáciách.

Odozvy študentov výborné. Viac: https://www.financnagramotnost.sk/hra-financna-sloboda/

Mgr. Jana Kunčová, koordinátorka FIG