GPH súčasťou IT mapy

GPH súčasťou IT mapy

IT MAPA je výsledkom iniciatívy Košice IT Valley v rámci úsilia poskytnúť ucelený obraz o IT sektore na východnom Slovensku. Myšlienka vytvoriť komplexnú a bezplatnú databázu v oblasti IT vznikla z potreby zviditeľnenia tohto segmentu, ako aj predstavenie východného Slovenska ako miesta priaznivého pre IT sektor a digitálne inovácie. Mapa zároveň ponúka priestor pre prezentáciu a zviditeľnenie sa jednotlivých subjektov.

Interaktívna mapa umožňuje vyhľadať IT firmy, start-upy, vzdelávacie inštitúcie, ale aj výskumno-vývojové centrá, akcelerátory a iné. Veríme v jej všestranné využitie širokou verejnosťou, začínajúcimi podnikateľmi, študentmi, uchádzačmi o zamestnanie v IT sektore, ale vnímame ho aj ako tool pre investorov, verejnú správu a obchodných partnerov.

IT mapa je prvá svojho druhu na Slovensku a vznikla aj vďaka partnerom projektu Deutsche Telekom IT Solutions a Slovak Business Agency.

Zdroj: https://www.itmapa.sk/sk/o-nas

Je pre nás cťou, že Gymnázium Pavla Horova môže byť súčasťou IT klastra Košice IT Valley. Spoluprácou a účasťou na konferencii Región budúcnosti – budúcnosť regiónu, ktorá sa uskutočnila 7. novembra 2022 sme ukázali, že tento cieľ nie je len víziou Košice IT Valley, ale aj nás. Región budúcnosti – budúcnosť regiónu bolo výnimočné podujatie, ktoré bolo organizované pri príležitosti 15. výročia založenia Košice IT Valley.  Konferencia predstavila úspešné iniciatívy zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, regiónu a inovačného ekosystému na východnom Slovensku za uplynulé obdobie.

Zdroj foto:  Facebook

Zároveň nás teší, že gymnázium Pavla Horova je opätovne v školskom roku 2022/2023 súčasťou projektu združenia Košice IT Valley v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a TUKE s názvom Lab IT Kreativity, ktorý  sme rozbehli v minulom školskom roku.

Info: https://www.kosiceitvalley.sk/2022/09/29/lab-it-creativity-finale/

https://www.kosiceitvalley.sk/2022/06/29/projekt-lab-it-creativity/