Vianočné prianie

Vianočné prianie

Je tu čas vianočný, čas zázrakov…

Zázrak! Toto slovo má tisícky najrozličnejších definícií. Ide o čosi, čo je v rozpore s prírodnými zákonmi, nevysvetliteľnú pomoc v okamihoch hlbokých kríz, udalosti vedecky nevysvetliteľné, a teda nemožné. No možno by tou najsprávnejšou definíciou bolo: Zázrak je to, čo naše srdcia napĺňa pokojom a láskou.

Milá GPHácka rodina,

ďakujeme Vám za spoluprácu, pomoc a podporu v roku 2022 a prajeme Vám pokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky plné malých i veľkých zázrakov.