Umenie je dar

Umenie je dar

Umenie kultivuje našu spoločnosť, formuje našu osobnosť, vzdeláva nás aj inšpiruje. Vnímame ho ako neoddeliteľnú súčasť života každého človeka a veríme v jeho nenahraditeľnosť a trvácnosť.

Aj chladný januárový deň môže byť príjemný. Taký sme zažili s akademickým maliarom doc. Pavlom Ruskom, ArtD., slovenským výtvarníkom a vysokoškolským pedagógom, ktorý pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolu s ním sme sa vybrali cestou poznania náročného i krásneho monumentálneho umenia vitráže. Filmové spracovanie jeho Modlitby v skle učarovalo každému. Pochopili sme majstrovské umelecké vyznanie skúseného autora desiatky výstav na Slovensku i v zahraničí, ako aj účastníka mnohých domácich a zahraničných workshopov či sympózií. Okrem ukážok jeho nápaditých abstraktných grafických diel impozantnou bola tiež intelektuálna hra s viacerými jazykmi, príjemný zmysel pre humor a poetické videnie sveta v zbierkach básní, z ktorých niektoré odzneli v podaní autora ako pohladenie duše na každý deň.

Ďakujeme a želáme veľa tvorivých nápadov.

PhDr. A.Košičanová, PhD., foto: Mgr. A. Nemcová