Pozvánka na DOD GPH

Pozvánka na DOD GPH

Vážení rodičia, milí deviataci,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s vedením školy, učiteľmi a žiakmi Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD) na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach
sa uskutoční dňa 9. februára 2023 (štvrtok) v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

V tomto čase sa otvoria priestory našej školy pre žiakov 9. ročníka, učiteľov a výchovných/kariérových poradcov. Dozviete sa:

  • čo je v našej gymnaziálnej rodine nové;
  • čo pre Vás pripravujeme;
  • aké sú možnosti štúdia na našom gymnáziu;
  • aké je naše smerovanie.

Súbežne s naším DOD bude od 9.00 hod. prebiehať v našej športovej hale prezentačná výstava všetkých SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z okresov Michalovce a Sobrance – Správna voľba povolania- študuj v kraji a od 10.00 hod. workshop pre riaditeľov a výchovných a kariérových poradcov ZŠ v miestnosti č. 96 na 2. poschodí GPH – prezentovať budú zástupcovia KSK, ÚPSVaR Michalovce, CPaP Michalovce a Dasato Academy.

Po ukončení workshopu ponúkame výchovným/kariérovým poradcom ZŠ stretnutie s riaditeľkou Gymnázia Pavla Horova a kariérovou poradkyňou Mgr. Erikou Dudášovou, na ktorom Vás oboznámime s novinkami štúdia na našom gymnáziu a požiadavkami logistiky podávania prihlášok na našu školu.

Od 16.30 hod. otvoríme brány školy pre rodičov – ponúkame neformálne stretnutie s vedením školy, spojené s informáciami o štúdiu a prehliadkou priestorov nášho 100-ročného gymnázia.

Pred samotným DOD si môžete pozrieť interaktívnu prezentáciu školy on-line na https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/ – naše priestory, možnosti štúdia, projekty a aktivity žiakov i časť z toho, čo všetko môžete s nami zažiť.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy a celý organizačný tím