Biológia v teréne

Biológia v teréne

… lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť … hovorí stará ľudová múdrosť a je to pravda.

Potvrdili to aj naši prváci , ktorí sa vo štvrtok 9. februára 2023 zúčastnili exkurzie do Botanickej záhrady v Košiciach, aby si pozreli zaujímavých zástupcov našej aj exotickej flóry, dokonca aj fauny, kedže sa botanike venujú v prvom ročníku na hodinách biológie.

Zaujímavým bonusom bol aj vstup doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD., prodekana pre vzdelávanie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý študentom mimoriadne pútavým spôsobom priblížil možnosti štúdia na univerzite a ukázal široké spektrum potenciálneho uplatnenia jej budúcich absolventov. Ďakujeme.